انواع جراحی زیبایی لثه, برای تعدادی از افراد وجود دارد که هنگام لبخند مقدار زیادی از لثه آن ها دیده می شودکه به این حالت از لبخند، Gummy smile (لبخند لثه ای) گفته می‌شود. دیده شدن بیش از حد لثه‌ها، خود مشکلی اساسی در زیبایی لبخند به وجود می‌آورد .

دلایل متعدد برای لبخند لثه ای وجود دارد که شامل موارد زیر است:

دیده شدن لثه هنگام خنده می تواند نتیجه رشد غیر عادی دندان ها باشد.دندان هایی که با مقدار زیادی از بافت لثه پوشیده شده اند و کوتاه به نظر می رسند برای اصلاح طرح لبخند نیاز به عمل جراحی دارند. این نوع عمل درصورتی که طول دندان ها باهم متفاوت باشند هم انجام می‌پذیرد.