فلوراید به روش های مختلف موضعی برای جلوگیری از پوسیدگی دندان استفاده می شود که شامل دهانشویه های حاوی فلوراید، ژل های فلوراید و وارنیش فلوراید است که هر یک با صلاحدید متخصص دندانپزشکی کوذکان برای هر کودک تجویز می شود.

ژل های فلوراید

ژل های فلوراید که حاوی غلظت های بسیار بالا از فلوراید هستند، فقط توسط دندانپزشک با روش خاص بر روی دندانهای کودک قرار داده  میشود.

بسته به نظر دندانپزشک و با توجه به میزان استعداد کودک برای ابتلا به پوسیدگی، جدول زمانی تکرار انجام فلوراید درمانی در کودک تعیین می گردد. بطور متوسط این زمان هر 3 تا 6 ماه در نظر گرفته می شود. پس از فلوراید درمانی تا نیم ساعت از شستشوی دهان و از دادن نوشیدنی و غذا به کودک خودداری نمایید.

وارنیش فلوراید

لاک های حاوی فلوراید هستند که توسط دندانپزشک بر روی دندان مالیده می شود. پس از قرار دادن وارنیش توسط دندانپزشک، بهتر است تا نیم ساعت از دادن غذا و نوشیدنی به کودک پرهیز شود و در طی همان روز مسواک نزند و غذای داغ و سفت نخورد.

دهانشویه های فلوراید

فقط در کودکان بالای 6 سال کاربرد دارد وجایگزین انجام فلوراید درمانی توسط دندانپزشک نمی باشد. دهانشویه ها  به دو صورت هفتگی و یا روزانه توسط دندانپزشک تجویز می شوند.

استفاده از انواع فلوراید در پیشگیری از ایجاد پوسیدگی در سطوح صاف دندان مؤثر می باشد. برای پیشگیری از پوسیدگی سطوح جونده و شیارهای دندان از روش های زیر استفاده می شود.

فیشور سیلانت

دندانهای آسیاب به خصوص دندانهای آسیاب دائمی کودکان شیارهای عمیقی دارند که به دلیل باریک و عمیق بودن با مسواک تمیز نمی شوند و می توانند محل مناسبی جهت تجمع ذرات غذایی و میکروبی و نقطه شروع پوسیدگی دندانها باشند.

برای پیشگیری از چنین حالتی می توان این شیارها را با مواد مخصوص “شیاربند” پر نمود تا از ورود میکروبهای پوسیدگی زا و ذرات غذایی جلوگیری به عمل آید.

PRR (درمانهای رزینی پیشگیری کننده)

این روش برای دندانهای شیری و دائمی جوان که پوسیدگی محدود به شیارها و حفرات دندان است کاربرد دارد. در این روش پوسیدگی برداشته می شود و توسط مواد همرنگ دندان جایگزین ما گردد. همچنین در این روش شیارهای سالم باقیمانده نیز توسط این مواد پوشیده می شوند.