بلیچینگ و جرم گیری هر دو باعث روشن تر شدن رنگ دندانها میشوند ولی نوع سفید کردن و میزان آنها متفاوت است.

در جرم گیری:

جرمهای روی دندانها و رنگدانه های خارجی از روی دندانها برداشته می شوند.

در صورتیکه فرد سیگاری و یا چای خور قهار باشد. (تفاوت قابل چشمگیری با جرم گیری برای او ایجاد می شود.)

ولی جرم گیری رنگ خود دندان را روشنتر نمیکند بلکه جرمها و رنگدانه ها را برمیدارد و در نتیجه رنگ واقعی دندان آشکار می شود.

در بلیچینگ:

ماده بلیچ به داخل دندان نفوذ میکند و رنگ دندان را از داخل روشنتر میکند.

رنگ دندان در طول زمان با گذر سن زردتر میشود. مقداری از آن به علت سایش مینا و دیده شدن بیشتر عاج دندان است و علت دیگر نفوذ مواد رنگی موجود در مواد غذایی به دندان.

کدام روش بلیچینگ را انتخاب کنیم؟

ماده بلیچ توسط فعال شدن اکسیژن نوزاد موجود در آن و برداشت رنگهای نفوذ کرده در دندان، دندان را سفید میکند. اگر بخواهید بلیچ به صورت سریع انجام شود ، روش office را انتخاب کنید، اما اگر عجله ای ندارید از روش homeاستفاده کنید که با سرعت کمتر در مدت زمان بیشتر سفید میکند.

آیا بلیچینگ ضرر دارد؟

بلیچینگ هیچ ضرری ندارد و به هیچ وجه به نسج سالم دندان آسیب نمی زند. مکانیسم عمل بلیچینگ به این ترتیب است که ماده بلیچ دارای اکسیژن نوزاد است و با فعال شدن ماده بلیچ ،اکسیژن نوزاد آن، مواد رنگی نفوذ کرده در نسج دندان را از آن جدا میکند. لازم به ذکر است ماده بلیچ هیچ نسجی از دندان را برنمی دارد و در نتیجه آسیبی به دندان نمی زند.

تنها عارضه قابل برگشت آن حساس شدن دندانها در برخی افراد هست. ماده بلیچ ممکن است حساسیت دندان را افزایش دهد، که به علت نفوذ ماده و ایجاد پروزیتی برای برداشت رنگدانهاست. حساس شدن دندانها در افراد مختلف متفاوت است. راه حل آن استفاده از مواد ضد حساسیت دندان است که در صورت حساس بودن دندان، دندانپزشک برای شما تجویز میکند.

بلیچینگ و حساسیت دندان:

در روش home این مواد توسط بیمار داخل تری مخصوص بلیچ گذارده می شود و به مدت یک ساعت قبل از انجام بلیچ و به مدت نیم ساعت بعد از انجام بلیچ داخل دهان گراشته می شود. در روش office ماده ضد حساسیت دندان توسط دندانپزشک به مدت ده دقیقه روی دندانها قرار داده می شود.

تفاوت بلیچینگ دندان در خانه و بلیچینگ دندان در مطب چیست؟

بلیچینگ به دو روش کلی انجام می شود : office bleaching و home bleaching

تفاوت روش home و office در نوع ماده بلیچ و غلظت آن است، به علت قویتر بودن ماده در روش office در نوع office ماده سریعتر اثر میکند و در مدت یک ساعت باعث روشنتر شدن دندانها می شود در حالیکه در روش home برای هر فک حداقل به مدت یک هفته در طول شب استفاده از ماده بلیچ مورد نیاز است.

سفید کردن دندان در مطب و یا به عبارتی office bleaching

ماده بلیچ در مطب به مدت حدود یک ساعت روی دندانهای بیمار قرار داده می شود و با دستگاه مخصوص این کار روی دندانها نور آبی تابانده می شود.

در صورتیکه در جلسه اول نتیجه مطلوب به دست نیاید بعد از یک هفته در جلسه دوم بلیچ تکرار می شود.

لازم به ذکر است فاصله زمانی کمتر از یک هفته به هیچ وجه صحیح نمی باشد.

ماده بلیچ دارای اکسیژن نوزاد است که مواد رنگی را که در دندان نفوذ کرده اند از نسج دندان جدا می کند. ماده بلیچی که در روش office استفاده می شود قویتر از روش home است و در نتیجه در مدت زمان کوتاهتر اثر خود را نشان میدهد.این نوع بلیچ فقط می تواند در مطب و توسط دندانپزشک انجام شود.

روش office سریعتر از روش بلیچیگ دندان در منزل نتیجه می دهد ولی بهتر است جهت ماندگاری سفیدی بدست آمده از آن ، در ادامه از روش home استفاده شود، تا برای مدت طولانی دندانها سفید باقی بمانند.

قبل از بلیچ حتما باید تمام دندانهای پوسیده درمان شوند وگرنه مشکلات زیاد از جمله حساسیت شدید ایجاد می شود.

سفید کردن دندانها در منزل و یا به عبارتی home bleaching

بیمار به مطب دندانپزشکی مراجعه میکند.

در جلسه اول ، بعد از جرم گیری و پالیش دندانها، قالبی از فک بالا و پایین توسط دندانپزشک تهیه می شود.

بر اساس این قالب، تری های مخصوص بلیچینگ برای همان بیمار ساخته می شود.

در جلسه دوم همراه ماده بلیچینگ به بیمار تحویل داده می شود.

بیمار به مدت حداقل دو هفته از آنها استفاده می کند.

در این روش نیز همانند روش office حتما قبل از انجام بلیچ تمام دندانهای پوسیده باید ترمیم شوند. (وگرنه مشکلات زیادی از جمله حساسیت شدید می تواند ایجاد شود.)

طرز استفاده بلیچینگ دندان در منزل:

قبل از هر بار استفاده از این روش، مسواک زدن و کشیدن نخ دندان ضروری می باشد.

سپس ماده بلیچ داخل تری گذاشته می شود. میزان آن یک قطره از بلیچ در فضای هر دندان می باشد.

معمولا توصیه می شود تا تری به هنگام خواب شب در دهان قرار گیرد و صبح فردا خارج شود.

تری ها حداقل به مدت دو ساعت باید در دهان بمانند.

در صورتیکه زمان قرار دادن تری در دهان میزانی از ماده خارج شود، حتما با دستمال پاک کنید.

بعد از در آوردن تری، مسواک زدن توصیه می شود، تا بقایای ماده در دهان باقی نماند.

در هر بار استفاده فقط تری یک فک گذاشته می شود. استفاده از تری ها به صورت متناوب می باشد.

یعنی هر شب فقط تری یک فک در دهان قرار میگیرد.

به این ترتیب شما صبح فردای استفاده از تری با مقایسه فکی که تری استفاده کرده اید با فک مقابل متوجه سفید شدن دندانها می شوید.

پس از انجام Office Bleaching نیز در ادامه از این روش استفاده شود. (تا هم میزان ماندگاری و هم میزان اثر گذاری office bleaching را افزایش دهد.)