اورژانش دندانپزشکی

اورژانس دندان پزشکی زمانی است که ضربه، خونریزی، درد یا تورم غیرمعمول در ناحیه دهان دیده شود. در این صورت باید هرچه زودتر فرد به دندان پزشک یا بیمارستان مراجعه کند. این آسیبها شامل موارد زیر است:
 
1. ضربه های دندانی
2. بیرون افتادن دندان از دهان
3. شکستگی لبه دندان
4. جابجایی دندان
5. شکستن اجسام سخت
6. شکستن دندان
7. فرو رفتن جسم خارجی بین دندان ها
8. زخم های سطحی دهان ناشی از تحریک های فیزیکی و شیمیایی
9. بارداری و اورژانس دندان پزشکی
10. دندان درد شبانه
 
دیبا آماده ارائه خدمات سلامت دندان در مواقع اورژانسی می باشد.
 
درمان ریشه:
درمان ریشه دندان یا اندو که به غلط آنرا عصب کشی هم میگویند زمانی صورت میگیرد که عروق خونی و عصب دندان (پالپ)در اثر نفوذ پوسیدگی یا ضربه عفونی و ملتهب شده باشد.
اگر پالپ (عروق و اعصاب) دندان عفونی شدند این عفونت منجر به ایجاد آبسه می شود و با گسترش این آبسه در فک دندان عفونی از دست خواهد رفت.
درمان ریشه در واقع خارج کردن عفونت وتمیز کردن ریشه ها ی دندان و پر کردن آنها با موادی است که از بروز مجدد عفونت جلوگیری کند.
درمان ریشه نیاز به مهارت و وقت کافی دندانپزشک دارد و ممکن است در چندین جلسه صورت گیرد. بایستی پالپ عفونی خارج گردد ریشه ها تمیز شده و شکل دهی آنها توسط ابزار مخصوص که آنرا فایل می گوییم صورت گیرد و پس از اطمینان از آنکه کلیه اعصاب و عروق عفونی خارج شده اند میتوان اقدام به پر کردن کانال های دندان و تاج آن نمود.
 

ویژگی های شاخص کلینیک ما

  •  داشتن نیرو های متخصص و باتجربه
  •  داشتن محیطی مناسب و ارام
  •  مدیریت عالی کلینیک و سازمان
  •  نوبت دهی سریع و پشتیبانی عالی